Nieuwsbrief 1 februari 2018

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Hoera!! De Vrijeschool Amsterdam Oost gaat starten!

Wat zijn we blij om dit fantastische nieuws met jullie te kunnen delen: de Vrijeschool Amsterdam Oost zal nog dit schooljaar haar deuren openen, en wel op dinsdag 3 april, meteen na de paasdagen. We zullen starten met twee kleuterklassen in het gebouw van openbare basisschool De Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat, vlakbij het Oosterpark. Vanaf september 2018 komt er een eerste klas bij waarna we gestaag willen doorgroeien totdat onze school volgroeid is tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

Ruim tweeëneenhalf jaar geleden kwam een groep ouders bij elkaar en constateerde dat er in ons mooie stadsdeel een grote behoefte aan een vrijeschool is. Na de overweldigende respons op de interessepeiling ging het balletje rollen. Wat een enerverend proces is dat geweest: zo vaak hoop, dingen uitproberen, mogelijkheden onderzoeken, en vaak teleurgesteld worden. Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren in ons stadsdeel: Een samenwerking tussen twee Amsterdamse schoolbesturen. Het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn er samen uitgekomen. Onze school mag per 3 april 2018 starten als een aparte vrijeschool onderwijsstroom van obs De Dapper.

Het schoolgebouw biedt mogelijkheden en heeft nog ruimte over voor meer leerlingen. Ook kan het vrijeschoolonderwijs op een geschikte manier vormgegeven worden. De architectuur biedt ruimte voor beide scholen om ieder een eigen vleugel van het gebouw te gebruiken. Dit maakt het voor beide scholen mogelijk om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast zien we veel mogelijkheden voor samenwerking.

Het stadsdeel Amsterdam Oost is cultureel heel divers. Die diversiteit willen we graag verwelkomen op onze school. We nemen actief deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Amsterdam Oost rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, waar veel gebruik wordt gemaakt van jaarfeesten, sprookjes en verhalen, dat mogelijk maakt. Door op dit soort vlakken heel zorgvuldig en op kleine schaal als leerlingen, leerkrachten en ouders op projectbasis samen te werken met obs De Dapper gaan we op een betekenisvolle manier de uitdaging aan om een interculturele vrijeschool te worden die in verbinding staat met de wereld om zich heen.

We begrijpen dat er veel vragen zullen zijn. Daarom wordt er een informatieavond georganiseerd (zie verderop in deze nieuwsbrief). Daarnaast zetten we de antwoorden op veel gestelde vragen op onze website. Wij proberen dit voortdurend bij te werken.

Rol initiatiefgroep

Nu ons initiatief gerealiseerd gaat worden, zal ook onze rol als initiatiefgroep veranderen. Zo zullen de aanmeldingen voor de school niet via ons verlopen maar via de administratie van De Dapper en het nieuwe onderwijsteam van de VSAO. De precieze info over hoe en wanneer aan te melden is verderop te lezen onder het kopje aanmeldprocedure. Uiteraard blijven wij betrokken en helpen we waar het kan om ervoor te zorgen dat de school zoveel mogelijk overeenkomt met onze visie. Daarom is het nu van extra groot belang dat we gaan beginnen met de ouderwerkgroepen. Veel dank aan alle enthousiaste ouders die zich inmiddels hebben aangemeld! Had je dat nog niet gedaan en heb je zin om je handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan voor een van onderstaande werkgroepen. Meer info over alle werkgroepen vind je hier.

  1. De organisatie van het openingsfeest voor de school

  2. Onderzoek naar samenwerking met de buurt

  3. Het klusteam (lokalen/gangen/inrichting/buitenruimte)

  4. Handvaardigheidsteam (mooie dingen maken voor in de klassen)

  5. Interculturele werving/interculturele verhalen en vieringen

Aanmeldprocedure

Kinderen kunnen worden aangemeld als ze geboren zijn in de periode 1 oktober 2011- 31 december 2014

In de periode tussen 1 en 14 februari 2018 kunnen ouders hun kind(eren) aanmelden middels het aanmeldformulier. Uiterlijk 17 februari krijgen ouders een bevestiging van ontvangst. De aanmeldingen worden zorgvuldig beoordeeld op verschillende factoren, zoals het schoolondersteuningsprofiel en de leeftijdsopbouw in een klas.

Indien meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, zullen de voorrangscriteria die op de website vermeld staan worden toegepast. Indien nodig zal worden geloot.

Aan de hand van bovenstaande factoren wordt bepaald wie er uitgenodigd wordt voor een intakegesprek met de Intern Begeleider en de coördinator van de Vrijeschoolstroom. Ouders krijgen hierover bericht in de periode 20-23 februari 2018. De intakegesprekken zullen plaatsvinden in de periode 06-16 maart 2018.

Als alle intakegesprekken zijn gehouden wordt de klassenindeling bepaald. Als het kind geplaatst wordt ontvangen ouders een bewijs van inschrijving in de periode 19-31 maart 2018. Met dit bewijs van inschrijving kan het kind worden uitgeschreven bij de huidige school (indien van toepassing).

Nogmaals op een rij:

Aanmeldperiode

01/02/18 - 14/02/18

Extra info avond

8 februari 2018 (zie hieronder)

Bevestiging ontvangst

Uiterlijk 17/02/2018

Uitnodiging voor intakegesprek

Tussen 20/02/18 en 23/02/18

Intakegesprekken

Tussen 06/03/18 en 16/03/18

Definitieve inschrijving

Tussen 19/03/18 en 31/03/18

Kinderen die na 1 januari 2015 zijn geboren kunnen aangemeld worden middels het Stedelijk Toelatingsbeleid. Ouders krijgen hierover bericht van de Gemeente Amsterdam.

Informatieavond donderdag 8 februari 20:00 uur in De Dapper

Graag nodigen we jullie uit voor een informatieavond op donderdag 8 februari in De Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat 3. Inloop 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Tijdens deze avond vertellen we graag alles over onze plannen voor de school en is er ruimte voor vragen. Ook is dit een mooie gelegenheid om de school te bekijken. Bestuurder Bart Hurxkens (GGS) en directeur Jan-Joris Hoefnagel (obs De Dapper) zullen aanwezig zijn. Daarnaast ook de coördinator die verantwoordelijk wordt voor het borgen van het vrijeschoolonderwijs, de Intern Begeleider die de intakegesprekken zal voeren én in elk geval 1 van de kleuterjuffen die jullie kinderen graag verwelkomen per 3 april.

Dat de school nu echt gaat starten is iets dat we mogen vieren. Daarom vragen we ouders die dat willen en kunnen, om een taart te bakken en deze mee te nemen naar de informatieavond. We vragen iedereen zich aan te melden voor deze informatieavond door een mail te sturen aan vrijeschoolamsterdamoost@obsdedapper.nl.

Hartelijke groet namens de initiatiefgroep,

Anouk Piket, Anna Caspersen, Yasser Ballemans, Fedde Ypma, Jasper Wouda, Femke Reudler Talsma en Roeland Dikker Hupkes


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square