Uitnodiging voor deelname aan werkgroepen

Beste ouders en andere geïnteresseerden,​​

Nu de realisatie van onze school steeds dichterbij komt lijkt het ons mooi en belangrijk om de school samen met andere toekomstige ouders vorm te geven. Daarom gaan we van start met een aantal werkgroepen. Hiervoor willen we iedereen die zijn of haar kinderen in het schooljaar 2017/2018 of 2018/2019 naar onze school wil laten gaan, vragen om ons te helpen. In samenwerking met een van ons, zullen de volgende werkgroepen heel concreet aan de slag gaan met het verwezenlijken van de verschillende elementen van onze school:

1. Organisatie openingsfeest

Deze werkgroep zal – in nauwe samenwerking met de directie en lerarengroep van de VSAO- een openingsfeest bedenken en organiseren voor het moment waarop de VSAO daadwerkelijk van start gaat. Het gaat hierbij om de creatieve ideeën en de praktische uitvoering.

2. Samenwerking met de buurt

Deze werkgroep doet onderzoek naar bij de vrijeschool passende mogelijkheden voor samenwerking in/met de wijk en de buurt. Basisvoorwaarde is dat de sfeer en het gevoel van de vrijeschool geborgd moet kunnen blijven. Op basis van dit onderzoek en bespreking met de initiatiefgroep maken we een portfolio met informatie en voorstellen voor het VSAO schoolbestuur en lerarenteam.

3. Klusteam

We zoeken 3 a 4 handige mensen voor het klusteam. In overleg met STAIJ, GGS en de Dapper gaan we als klusteam aan de slag in en rond het gebouw en helpen we waar dat kan met het inrichten en aankleden van de school. We gaan onderzoeken hoe we op een eigentijdse manier de vrijeschool kunnen inrichten. Denk aan schilder-, timmer-, metsel- en tuinierswerk. Het klusteam zal indien nodig ook klusdagen organiseren waarbij we een beroep zullen doen op een grotere groep ouders om te komen helpen.

4. Handvaardigheid

In overleg met STAIJ, GGS en de Dapper en onder begeleiding van een ervaringsdeskundige gaan we aan de slag en maken we creatieve creaties die als (aanvullend) lesmateriaal in de klassen gebruikt kunnen worden. Denk aan seizoenstafels, speelgoed en lesmateriaal. Voor het handvaardigheidteam zoeken we circa 7 mensen.

5. Interculturele werving/Interculturele verhalen en vieringen In deze groep gaan we op zoek naar manieren om de diverse culturele groepen die in Amsterdam Oost wonen bekend te maken met VSAO, het onderwijs en de visie, zodat zij bewust kunnen kiezen voor de school. Daarnaast gaan we op zoek naar en maken we een selectie van verhalen en vieringen uit verschillende culturen die Amsterdam Oost rijk is. Dit ter inspiratie voor het VSAO schoolbestuur en lerarenteam.

​Heb jij interesse, de kwaliteiten en de tijd om ons hierin te ondersteunen dan horen we heel graag van je! De belasting verschilt per projectgroep en moment, maar zal ongeveer neerkomen op een paar uur per maand. Je kunt je aanmelden voor de werkgroepen door een reply te sturen op deze mail en je voorkeur voor een werkgroep aan te geven. Wil je in meerdere werkgroepen actief zijn, geef dit dan ook alsjeblieft aan. De voorzitter van de werkgroep van je keuze zal vervolgens contact met je opnemen.

Hartelijke groet,

Kerngroep ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost

Anouk Piket, Anna Caspersen, Yasser Ballemans, Valentina Nelissen, Fedde Ypma,

Jasper Wouda, Femke Reudler Talsma en Roeland Dikker Hupkes

EndFragment


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square