Nieuwsbrief 13 December 2017

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Het is weer tijd voor een nieuwsbrief van de VSAO. Zoals beloofd zullen we iets vaker gaan communiceren in deze spannende fase waarin onze vrijeschool in Oost steeds concretere vormen gaat aannemen.

Update van de initiatiefgroep

Afgelopen woensdagavond 22 november organiseerden wij een ouderbijeenkomst om jullie te informeren over de status van de vrijeschool in Oost. Met ruim 80 aanwezigen was de opkomst meer dan goed!

Na een korte introductie over de initiatiefgroep en onze visie hebben zowel Bart Hurkxkens (bestuurder van Stichting Geert Groote School - GGS) als Rene Rigter (bestuurder van Samen Tussen Amstel en IJ - STAIJ) opnieuw toegelicht waarom ze beiden de meerwaarde zien van een samenwerking. Bart heeft wederom inspiratie gedeeld rondom het vrijeschoolonderwijs en tevens nogmaals aangegeven wat de gezamenlijke ambitie is in het vervolgtraject:

 • Een vrijeschoolstroom starten in het gebouw van obs De Dapper,

 • Waarbij STAIJ de bestuurlijke en administratieve verantwoordelijkheden draagt,

 • En GGS verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de personele bezetting en borging van het vrijeschoolonderwijs.

 • Ambitie om in het voorjaar van 2018 te starten,

 • Start met minimaal 2 kleuterklassen (afhankelijk van aantal aanmeldingen) en na de zomer de start van minimaal nog een groep (mogelijk ook een groep 1 of zelfs 2).

 • Om vervolgens door te groeien totdat de school volgroeid is tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en klassen 1 t/m 6

Uiteraard was er daarna tijd voor een echte vrijeschoolactiviteit en hebben we met elkaar meerstemmig gezongen en elkaar ontmoet door middel van deze gezamenlijke activiteit.

Vervolgens hebben we ruimte genomen om vragen te beantwoorden. Het voert te ver om hier een volledige samenvatting te geven van alles wat besproken is, maar een aantal van de belangrijkste thema’s waren:

 • Teleurstelling over het feit dat het er nu op lijkt dat de vrijeschool in eerste instantie niet zal starten met klassen hoger dan de eerste klas: dit staat op dit moment inderdaad niet in de plannen. Onder andere in verband met de mogelijkheden bij obs de Dapper.

 • De mogelijkheden in het gebouw van obs De Dapper: het gebouw bestaat uit twee verschillende ‘vleugels’ waarin de vrijeschoolafdeling een eigen vleugel zou kunnen inrichten.

 • De mate van samenwerking tussen obs De Dapper en de vrijeschoolstroom: we zullen gaan kijken waar we kunnen samenwerken (bijvoorbeeld door uitwisseling van ‘best practices’ tussen de docenten van de verschillende stromen) en waar de leerlingen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld op een extra culturele bijeenkomst). We zullen dit steeds doen vanuit de visie dat we veel ruimte willen houden voor beide onderwijsstromen binnen de school, om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen.

 • Wijze van inschrijven: op dit moment wordt door een projectgroep de concrete procedure voor inschrijving vormgegeven. We zullen dat moeten afwachten om hier definitieve uitspraken over te doen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om officieel in te schrijven, maar wel om intentioneel in te schrijven via onze website. Daarnaast hopen we eind dit jaar/ begin volgend jaar te kunnen starten met de vooraanmeldingen bij de vrijeschoolstroom bij obs De Dapper!

 • Borging van kwaliteit van vrijeschoolonderwijs: zoals gezegd zal GGS zorgdragen voor professionele leerkrachten en lesplannen met de kwaliteit en filosofie van vrijeschoolonderwijs zoals ze dat bij GGS scholen gewend zijn.

 • Welke concrete volgende stappen nu volgen en wat we van elkaar verwachten in dat proces: zie het antwoord hierop onder het kopje ‘volgende stappen’ in deze nieuwsbrief.

Tot slot hebben we uitgelegd dat we onze school graag gezamenlijk met onze achterban willen gaan vormgeven en dat we hiervoor zullen starten met een aantal werkgroepen samengesteld uit ouders van de toekomstige kinderen van de vrijeschool Oost. Hierover zullen we een aparte mail versturen, daarnaast zal er binnenkort meer informatie te vinden op onze website.

Update van de bestuurders

De bestuurders werken op dit moment gezamenlijk aan het bestuurlijke convenant. De ambitie is dat dit nog voor de kerstvakantie getekend wordt.

Daarnaast loopt het traject met de MR van obs De Dapper om instemming te krijgen voor het starten van een vrijeschoolstroom binnen deze school. Ook dit traject loopt voorspoedig en na een intentionele positieve uitspraak wordt nu de laatste hand gelegd aan een instemmingsdocument waarin de voorwaarden worden geëxpliciteerd.

Belangrijke data en procesinformatie

 • Bestuurlijk convenant gesloten à voor de Kerst

 • Akkoord van de MR van obs De Dapper (onder voorbehoud van uitwerking voorwaarden) à ambitie voor de Kerst

 • Verzoek tot definitieve bevestiging van de intentionele inschrijvingen / vooraanmelding kinderen vrijeschoolstroom à eind dit jaar/ begin volgend jaar

 • Start werkgroepen voor concrete invulling van de school à vanaf nu

 • Volgende ouderbijeenkomst à datum volgt zsm

Volgende stappen en links

Hartelijke groet,

Kerngroep ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost

Anouk Piket, Anna Caspersen, Yasser Ballemans, Valentina Nelissen, Fedde Ypma,

Jasper Wouda, Femke Reudler Talsma en Roeland Dikker Hupkes


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square