Nieuwsbrief 20 oktober 2017

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Het is weer even geleden dat we jullie iets hebben laten horen over het ouderinitiatief

Vrijeschool Amsterdam Oost (VSAO). Dit keer hebben we veelbelovend nieuws!

Zoals we in onze laatste nieuwsbrief al vermeldden hebben we verschillende scenario’s voor samenwerking tussen Stichting Geert Groote School (GGS) en Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) verder onderzocht. De uitkomst hiervan is dat we willen starten in een reeds bestaande school in Oost. Dit is de beste – en op korte termijn enige – optie om een vrijeschool in Oost te realiseren.

Samenwerken met STAIJ en GGS

De afgelopen maanden is er intensief overleg gevoerd tussen de bestuurder van Stichting Geert Groote School, Bart Hurkxkens, en de overige schoolbesturen in Amsterdam. De schoolbesturen STAIJ en GGS zien beiden de meerwaarde van een samenwerking. STAIJ heeft een school in Oost waar ruimte is voor een extra onderwijsstroom. GGS heeft de expertise om de inhoud van het vrijeschoolonderwijs te borgen en vorm te geven. Wij als ouderinitiatief willen deze kans graag benutten om de handen ineen te slaan om onze school daadwerkelijk te realiseren! In de praktijk betekent dit dat de kinderen van de vrijeschool worden ingeschreven bij het bestuur van STAIJ maar dat de GGS uitvoerig betrokken gaat worden bij de inhoudelijke vormgeving van de school. Dit wordt nader uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

Dit betekent dat we nu een zeer concrete fase ingaan met het opzetten van onze vrijeschool. De ambitie is om in het voorjaar 2018 te starten met een beperkt aantal klassen. Daarna willen we gestaag doorgroeien totdat de school volgroeid is tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en klassen 1 t/m 6.

We zijn hierover als initiatiefgroep erg positief. Er is inmiddels een projectgroep opgericht bestaande uit de ouderinitiatiefgroep, GGS en STAIJ. Dankzij de betrokkenheid van de GGS kunnen we putten uit jaren ervaring met vrijeschoolonderwijs. Dit zorgt voor een stevige basis van waaruit wij kunnen werken, met veel inhoudelijke en organisatorische expertise in (het opzetten van) vrijeschoolonderwijs.

Locatie

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is een vrijeschoolstroom te starten in het gebouw van obs De Dapper. Het schoolgebouw biedt mogelijkheden en heeft ruimte voor meer leerlingen. Ook kan het vrijeschoolonderwijs op een geschikte manier vormgegeven worden. De architectuur biedt ruimte voor beide scholen om afzonderlijk van elkaar te werken. Wij vinden het van belang om veel ruimte te houden voor beide onderwijsstromen binnen de school, om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen.

Het stadsdeel Amsterdam Oost is cultureel heel divers. Die diversiteit willen we graag verwelkomen op onze school. We nemen actief deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Amsterdam Oost rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, waar veel gebruik wordt gemaakt van jaarfeesten, sprookjes en verhalen, dat mogelijk maakt. Door op dit soort vlakken heel zorgvuldig en op kleine schaal als leerlingen, leerkrachten en ouders op projectbasis samen te werken met obs De Dapper gaan we op een betekenisvolle manier de uitdaging aan om een interculturele vrijeschool te worden die in verbinding staat met de wereld om haar heen.

De komende periode (najaar 2017) zal deze mogelijkheid verder worden uitgewerkt. Alle belanghebbende partijen worden steeds verder betrokken en de gewoonlijke besluitvormingsprocedures worden in acht genomen. We zullen open met elkaar het gesprek aangaan en ook de moeilijkere onderwerpen die bij een dergelijk proces komen kijken eerlijk met elkaar bespreken.

Ouderbijeenkomst

Van ons kunnen jullie de komende periode verwachten dat we heel hard werken om deze school te verwezenlijken en jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Woensdag avond 22 november organiseren we een ouderbijeenkomst om een update te geven van waar we staan en vragen te beantwoorden (locatie volgt). Ook willen we op korte termijn van start gaan met werkgroepen van ouders die samen met ons willen werken aan concrete aspecten in dit proces.

We blijven continu bezig met het realiseren van onze gezamenlijke droom, een vrijeschool in Oost in lijn met onze visie!

Hartelijke groet,

Kerngroep ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost

Anouk Piket, Anna Caspersen, Yasser Ballemans, Valentina Nelissen, Fedde Ypma,

Jasper Wouda, Femke Reudler Talsma en Roeland Dikker Hupkes

​​

#GGS #STAIJ

Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square