Nieuwsbrief 19 mei 2017

Beste ouders en geïnteresseerden,

Zoals eerder aangekondigd ontvangt u hierbij van ons een uitgebreide nieuwsbrief, met onder andere een update van de kerngroep en een bericht van bestuurder Bart Hurkxkens.

Half juni organiseren we een ouderavond om de laatste ontwikkelingen met jullie te bespreken. Zodra we de exacte datum en locatie daarvoor bepaald hebben, sturen we jullie een uitnodiging.

Kerngroep VSAO

De afgelopen periode is er keihard gewerkt door de kerngroep om de vrijeschool in Amsterdam Oost te realiseren. De ambitie blijft onveranderd om in september te starten en dat vraagt natuurlijk een hoop regelwerk.

Activiteiten afgelopen periode

Vóór de schermen hebben jullie dit gemerkt door de ouderbijeenkomsten die zijn georganiseerd, de nieuwsbrieven en update van de website. Daarnaast is er natuurlijk het blijvende verzoek om uw kind pro forma aan te melden, omdat dit invloed heeft op de haalbaarheid van de verschillende scenario’s om de school te starten. Hierover is meer te lezen in het bericht van Bart Hurkxkens bestuurder van de Geert Groote School, waarmee we nauw samenwerken om de VSAO te realiseren.

Achter de schermen zijn we druk bezig geweest om onszelf nog beter te organiseren nu de mogelijke start van de VSAO dichterbij komt. Elke week komt de kerngroep samen en werkt aan het klaarzetten van alle elementen die we nodig hebben om een school te realiseren. Om dit strak te organiseren hebben we een ‘roadmap’ gecreëerd met verschillende werkstromen waarbinnen individuele projectteams aan de slag zijn. Denk hierbij aan communicatie, lesplan, locatie, beleid, etc.

Visie VSAO

Een ander belangrijk onderdeel waar we mee bezig zijn geweest is het concretiseren van de visie van VSAO. Dit wordt de meetlat voor onze identiteit en maakt de VSAO een unieke vrijeschool in Amsterdam. We zitten op dit moment in de laatste fase waarin deze visie getoetst wordt met diverse partners. Daarna zullen we hem breder delen en ambitie is ook om hierover in gesprek te gaan met de oudergroep die hun kinderen reeds ingeschreven hebben, zodat we met alle ouders samen invulling geven aan de VSAO.

Wat kunnen jullie van ons verwachten

  • Zoals hieronder valt te lezen in het bericht van bestuurder Bart Hurkxkens van de Geert Groote School blijft het een continue uitdaging om te zoeken naar het juiste scenario waarmee de VSAO een feit wordt. Hierover zullen wij jullie allemaal steeds op de hoogte houden zodra er relevant nieuws is.

  • Het mobiliseren van een brede groep van geïnteresseerden in een vrijeschool in Oost is een belangrijk element van het realiseren van de VSAO. Derhalve zullen wij ons hier in de komende periode meer op gaan richten en van jullie vragen je netwerk te informeren en enthousiasmeren over dit initiatief.

  • Onze ambitie is om de invulling van de VSAO - zodra deze werkelijkheid gaat worden - in co-creatie doen met de oudergroep die zich heeft ingeschreven voor de VSAO en mogelijk andere geïnteresseerden. Dit betekent dat we wanneer dit opportuun wordt bij jullie terugkomen met concrete activiteiten en werkgroepen waarbinnen jullie je kunnen uitspreken en bijdragen kunnen leveren.

  • Tot slot kunnen jullie van ons verwachten dat wij ons in ieder geval met volle inzet hard blijven maken voor het realiseren van de VSAO. Wij hebben nog steeds de volle overtuiging dat dit gaat lukken en met de voortgang van de afgelopen periode in voorbereiding zijn wij er klaar voor!

Bericht van bestuurder Bart Hurkxkens

Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote School Amsterdam en Vrijeschool Parcival Amstelveen

Beste ouders,

Zoals u weet hebben wij u in maart gevraagd om uw kind(eren) pro forma aan te melden voor de school. Het scenario dat het bestuur van Geert Groote School voor ogen had was de school te starten als onderdeel van Vrijeschool Kairos in Noord, en deze dan op enig geschikt moment te verplaatsen naar Amsterdam Oost (of liefst direct te starten in Oost). Inmiddels is duidelijk geworden dat dit scenario helaas niet haalbaar is.

De belangrijkste redenen waarom we dit scenario moeten laten vallen zijn:

  • Onvoldoende ouders zijn bereid om te reizen naar Amsterdam Noord.

  • Het onderzoek naar mogelijkheden met behulp van de onderbouwende prognoseberekeningen en overleg met het ministerie van OCW heeft helaas geen nieuwe opties opgeleverd.

Dit betekent dat wij vooralsnog geen mogelijkheid zien om Vrijeschool Amsterdam Oost te starten onder het Geert Groote bestuur.

Dit betekent niet dat een Vrijeschool in Amsterdam Oost nu definitief van de baan is.

Zowel het bestuur van de Geert Groote School als ook andere Amsterdamse schoolbesturen en de Gemeente Amsterdam zijn ervan op de hoogte dat hier een duidelijke wens van de ouders ligt. Enkele schoolbesturen hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn om samen te werken met de Geert Groote School om een vrijeschool in Amsterdam Oost te starten. De komende weken zullen wij deze gesprekken voortzetten en de mogelijkheden bespreken. Op grond van de uitkomst van deze gesprekken, kunnen we inschatten of hier een werkbaar scenario uit volgt en, zo ja, op welke termijn de school zou kunnen starten. Ook een mogelijke start in september 2017 is nog niet uitgesloten.

Met vriendelijke groet,

Bart Hurkxkens

De kerngroep begrijpt dat er veel vragen zijn. Om de belangrijkste vragen te kunnen beantwoorden moeten we verschillende zaken nog verder uitzoeken. Daarom willen we u nogmaals vragen om geduld te hebben en de goede moet niet te verliezen. Zodra wij weer nieuwe relevante informatie hebben zullen we deze met u delen. Natuurlijk zijn wij altijd te bereiken voor vragen via vrijeschoolamsterdamoost@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Kerngroep Vrijeschool Amsterdam Oost

Anna Caspersen, Anouk Piket, Yasser Ballemans, Myra Giesen, Valentina Nelissen, Fedde Ypma, Jasper Wouda, Femke Reudler Talsma en Roeland Dikker Hupkes


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square