Nieuwsbrief 6 maart 2017

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Het is hoog tijd voor een update aan jullie. En we hebben nieuws!

De afgelopen maanden zijn we weer bijna elke week samengekomen als initiatiefgroep en hebben we meerdere gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. Zo hebben we intensief contact met de bestuurder van Geert Groote School (Bart Hurkxkens) en onze kwartiermaker (Nicoline Vink). Tevens zijn we in gesprek met de Gemeente Amsterdam, en zijn Bart en Nicoline (mede namens ons) bij het Ministerie van Onderwijs geweest om uitvoerig alle mogelijke opties te verkennen. Alle inspanningen zijn niet voor niets geweest: we hebben nu een optie die mogelijk haalbaar is, en waarmee we aanstaande september van start zouden kunnen gaan. Dus dat is goed nieuws!

Wat is het plan?

Het plan is in september te starten onder de vleugels van Vrijeschool Kairos in Amsterdam-Noord, met 5 klassen: 3 kleuterklassen, een eerste en een tweede klas. Maar wel in een eigen ‘Amsterdam-Oost-stroom’; dus in eigen klassen en met eigen leerkrachten. Zodra dat mogelijk is worden deze klassen in Amsterdam-Oost gehuisvest. Op welke termijn dit kan gebeuren is nu nog niet duidelijk, maar het is wel uitdrukkelijk het doel.

Dit plan is besproken met het Ministerie van Onderwijs en Gemeente Amsterdam en lijkt een goede mogelijkheid om een nieuwe vrijeschool te starten in Amsterdam Oost. Voorwaarde daarbij is wel dat het Ministerie akkoord gaat met de vereiste leerlingenprognose. Deze wordt momenteel uitgewerkt. Een andere voorwaarde is dat bestuur en medezeggenschapsraden formeel akkoord gaan met het starten van Oost onder de Stichting Geert Groote Scholen. Op dit moment is het in de eerste plaats heel belangrijk om te weten hoeveel ouders hun kind écht willen inschrijven. Het traject kan alleen doorgang vinden wanneer er daadwerkelijk genoeg aanmeldingen zijn bij Vrijeschool Kairos voor de Oost-stroom. We hebben ca 115 leerlingen nodig die per augustus 2017 naar school gaan, om dit plan haalbaar te maken.

Daarom vragen we alle ouders (ook die hun kind(eren) intentioneel hebben ingeschreven), om hun kind(eren) nu daadwerkelijk aan te melden voor de Vrijeschool Amsterdam-Oost.

De deadline voor het opsturen is vrijdag 24 maart 2017.

Er blijft tot nu toe nog een belangrijke vraag onbeantwoord: gaan we dan allemaal naar Amsterdam Noord reizen? Het antwoord daarop is: misschien wel, misschien ook niet. Het is in ieder geval een reële mogelijkheid. We onderzoeken of we dit gezamenlijk kunnen organiseren. En er is natuurlijk de optie te carpoolen. Of en hoe lang er heen en weer gereisd moet worden naar Amsterdam Noord is dus nu nog niet te voorspellen. Zeker is wel: als voldoende ouders hun kind nú inschrijven, dan is er een reële kans dat er een nieuwe vrijeschool bij komt in Amsterdam, die uiteindelijk ook in Oost gehuisvest zal worden! Dus: schrijf je kind vóór 24 maart in​!

Voor alle duidelijkheid: als je kind al ergens anders is geplaatst, dan heeft de inschrijving bij Vrijeschool Kairos/VSAO hiervoor geen gevolgen. Met andere woorden: je hoeft je huidige plekje nog niet op te geven om je kind bij ons in te schrijven. Zodra duidelijk is of er voldoende aanmeldingen zijn (dat zal begin mei zijn), zullen we je vragen om je inschrijving definitief te maken. We vragen je dan ook om bijgevoegd formulier alleen in te vullen wanneer je je kind daadwerkelijk naar de VSAO wilt brengen en wanneer je bereid bent deze baanbrekende weg met ons te bewandelen!

Hartelijke groet,

Ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost

Anna Caspersen, Anouk Piket, Yasser Ballemans & Myra Giesen

vrijeschoolamsterdamoost@gmail.com


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square