Nieuwsbrief 13 september 2016

Beste ouders en andere geïnteresseerden,

Het is hoog tijd voor een update, met daarin goed nieuws en een oproep aan jullie!

De stand van zaken In de vorige nieuwsbrief vertelden we jullie dat er twee wegen onderzocht zouden worden:

1.Een vrijeschool onder het bestuur van de Geert Groote School.

2.Een vrijeschool onder een bestuur voor openbaar onderwijs.

Het goede nieuws is: Het bestuur van de Stichting van Geert Groote Scholen Amsterdam (GGS) is het met ons eens dat er een vrijeschool in Oost moet komen. We kunnen immers ook niet meer om het grote aantal aanmeldingen heen! Dat betekent dat we momenteel inzetten op het oprichten van een dependance van de Geert Groote School.

Op dit moment wordt er opnieuw door een onafhankelijke instelling voor de GGS onderzocht of het mogelijk is om onze school voor te financieren vanuit de stichting. Hindernissen die al te voorzien zijn, zijn het ontbreken van financiële ruimte binnen het GGS bestuur en het ontbreken van een geschikte locatie voor de school. Maar de kans dat de school er gaat komen, is nu wel erg groot!

Ook de gesprekken met de Gemeente van Amsterdam verlopen zeer constructief en dat geeft ons de moed om ons op volle toeren in te zetten voor deze school.

De tweede optie (een vrijeschool onder een bestuur voor openbaar onderwijs) hebben we ook onderzocht. We zijn in gesprek gegaan met een bestuur dat zeer geïnteresseerd was in een ‘vrijeschoolstroom’ binnen hun bestuur. Omdat er geen leegstand onder dit bestuur in Amsterdam Oost is, zou het betekenen dat onze school zou intrekken bij een ‘krimpschool’ met regulier onderwijs op een locatie die gedeeltelijk leeg staat. De ‘vrijeschoolstroom’ zou naast de reguliere stroom bestaan. Om meerdere redenen hebben we besloten dit niet te doen. Enerzijds omdat we zo min mogelijk beperkt willen worden in het vormgeven en uitleven van onze identiteit als vrijeschool. Anderzijds omdat we ervaringen van andere vrijescholen die onder een bestuur voor openbaar onderwijs zijn opgericht hebben meegenomen. Uit gesprekken met andere vrijescholen, bleek dat de ‘vrijeschoolstroom’ vaak niet goed tot uiting kan komen en dus op de lange duur niet goed werkt.

De volgende stap: Welkom in de werkgroepen Aangezien we er naar streven om in september 2017 de deuren te kunnen openen moet er nog een heleboel werk verzet worden. Veel van jullie hebben via de mail aangegeven de handen uit de mouwen te willen steken. Dat is te gek en heel hard nodig. Heel graag willen we van jullie aanbod en expertise gebruik maken. Concreet houdt dat in dat we werkgroepen gaan samenstellen en in oktober met iedereen bij elkaar willen komen om de vervolgstappen te bespreken.

Hieronder volgt een lijst met de tien werkgroepen waarvoor je je in kan schrijven. Mist er volgens jou nog één? Of heb je een andere vraag? Stuur ons een e-mai:l werkgroepenvsao@gmail.com

1.Organisatie Fijn als je goed het overzicht kan bewaren, georganiseerd en daadkrachtig bent. Je bent een aanspreekpunt voor andere werkgroepen

2.Leerlingenadministratie Je helpt mee met het opzetten van de leerlingenadministratie en andere administratieve werkzaamheden die komen kijken bij dit opstartproces

3.Locatie Je houdt je zowel bezig met het vinden van de locatie (en de betrokken partijen zoals de gemeente) als de aankleding en inrichting van de locatie

4.Publiciteit Je houdt je bezig met de website, nieuwsbrieven en contact naar buiten toe

5.Visie

Je denkt mee over de inhoudelijke organisatie van de school, wat vinden wij belangrijk en hoe gaan we zorgen dat onze visie krachtig uitgedragen kan worden in het onderwijs dat wij gaan bieden

6.Personeel

Je werkt actief mee aan de werving van vakkundige docenten en medewerkers en helpt meedenken over een goede manier waarop reguliere docenten een omscholings- en/of bijscholingstraject kunnen doorlopen

7.Bijeenkomsten en Lezingen Je zorgt ervoor dat er gedurende het jaar enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd zullen worden. Deze dienen ervoor elkaar te leren kennen, inhoudelijke kennis op te doen en met elkaar te delen

8.Peutergroep

Je zet je in om op de korte termijn ook een peutergroep en meest wenselijk ook naschoolse opvang te gaan bieden, wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we dat het beste organiseren?

9.Kleuterklas

In deze groep werk je aan het praktisch opstarten van de kleuterklassen en het inhoudelijk vormgeven van de invulling die er nodig is om de klassen te kunnen laten starten

10.Klas 1

In deze groep werk je aan het praktisch opstarten van de eerste klas en het inhoudelijk vormgeven van de invulling die er nodig is om klas 1 te kunnen laten starten

Je kunt je aanmelden liefst voor 1 oktober - door een e-mail te sturen naar: werkgroepenvsao@gmail.com t.a.v Myra Giesen. In deze mail willen we je vragen de volgende twee vragen te beantwoorden:

  1. voor welke werkgroep meld je je aan?

  2. welke expertise / vaardigheden / contacten breng je mee?

Bijeenkomst: Zaterdag 8 Oktober Omdat we elkaar nu graag eens in het echt zouden willen ontmoeten leek het ons leuk binnenkort een bijeenkomst te organiseren. Hierbij zullen enkele mensen kort spreken en daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. We hopen jullie op zaterdag 8 oktober te mogen ontmoeten (overdag). Zowel voor mensen die zich aanmelden voor de werkgroepen als voor andere geïnteresseerden! Het exacte programma, de tijd en locatie volgen. Meld je nu vast aan. Stuur ons een e-mail: vrijeschoolamsterdamoost@gmail.com

Programma en tijden volgen.

Donatie Aangezien we allemaal graag willen dat de deze vrijeschool er komt is het werk dat we verrichten vanuit enthousiasme, idealisme en dus op volledig vrijwillige basis. Er zijn echter ook kosten, voor de website, het organiseren van bijeenkomsten en een digitaal administratiesysteem bijvoorbeeld. Om sommige stappen te kunnen versnellen zou een klein budget ons enorm helpen. Wil je hierbij helpen dan kan je een donatie storten op:

Rekeningnummer: NL88ASNB0707651050 op naam van A. Caspersen Onder vermelding van: Donatie Vrijeschool Amsterdam Oost en je eigen naam.

Hartelijke groet, Ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost (Anna Caspersen, Anouk Piket, Yasser Ballemans & Myra Giesen)


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square