Nieuwsbrief 22 april 2016

Beste ouders en overige geïnteresseerden.

Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar hier is dan de eerste nieuwsbrief van het Ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost.

Er is in de afgelopen maanden al veel onderzoekswerk verricht door verschillende leden binnen de initiatiefgroep (die ook nogal eens van samenstelling veranderde) en we hebben met meerdere partijen om de tafel gezeten om ons goed te oriënteren. Voor ons is gebleken: als je het besluit neemt om een vrijeschool op te richten, heb je geen idee waar je aan begint. Je begint “gewoon” en de weg ontvouwt zich eigenlijk al doende. Dat is een prachtig en leerzaam proces en vergt tijd.

Dat er een grote behoefte is aan vrijeschool-onderwijs, blijkt wel uit het aantal intentionele aanmeldingen voor: het zijn er inmiddels 340.

Na het wereldkundig maken van ons Ouderinitiatief (via website en flyers, op het congres “Gezondmakend Onderwijs” en via Facebook) hebben we contact gezocht met het bestuur van de Geert Groote School (GGS) en gesprekken gehad met Ruud van Velthoven (bovenschoolse directeur van dat bestuur). We willen namelijk een voor iedereen toegankelijke school, dus gesubsidieerd. Dan leek de snelste weg om te starten als dependance van de GGS. Het bestuur en de directeuren zijn enthousiast over ons initiatief, maar willen om verschillende redenen geen dislocatie in Oost. Dat was een teleurstelling…

Maar: zij zien wel mogelijkheden voor het oprichten van een tweede zelfstandige vrijeschool in Amsterdam Oost, onder hetzelfde bestuur; en willen ons initiatief daarbij zoveel als mogelijk is ondersteunen. Deze route zijn we op dit moment heel serieus aan het onderzoeken. Een kanttekening daarbij is, dat deze nieuwe school op z’n vroegst in schooljaar 2018-2019 zijn deuren zou kunnen openen.

Onder de huidige regelgeving is het heel moeilijk om in Amsterdam een nieuwe school te starten, maar er is nieuwe wetgeving in de maak, waarbinnen juist meer mogelijkheden zijn voor ouderinitiatieven. De grote vraag is, of en wanneer die verandering er komt. In ieder geval niet voor 2018.

Er is gebleken dat er ook belangstelling voor het Ouderinitiatief uit andere hoeken is (vanuit verschillende besturen), waardoor we meerdere opties hebben die we momenteel uitgebreid aan het onderzoeken zijn.

Met het oprichten van een vrijeschool onder een ander bestuur dan GGS krijgen wij te maken met verschillende constructies die ook voor- en nadelen hebben. Het grootste voordeel van deze weg is, dat we in schooljaar 2017-2018 zouden kunnen starten. Maar er zitten ook schaduwkanten aan, waarbij voor ons op dit moment de belangrijkste vraag is in hoeverre we onze identiteit als vrijeschool zouden kunnen behouden/waarborgen.

Omdat Vrijeschool Kairos in Noord onder Openbaar Onderwijs begonnen is, hebben we veel contact met hen; zij fungeren voor ons als een klankbord.

Kortom: er lijken op dit moment twee wegen te zijn:

  1. via bestuur GGS

  2. via regulier onderwijs

Aan beide opties zitten duidelijke voordelen, maar ook goed uit te zoeken haken en ogen.

Het klinkt misschien allemaal erg ingewikkeld en dat is het ook, maar: we zijn niet voor één gat te vangen! We gaan vol overtuiging verder, want het staat voor ons vast: Vrijeschool Amsterdam Oost komt er!

Zodra we concreet verder zijn in de ontwikkelingen, zullen wij jullie daarvan natuurlijk gelijk op de hoogte brengen. Voor nu betekent het nog even geduld.

Hartelijke groet,

Ouderinitiatief Vrijeschool Amsterdam Oost.

(Anna Caspersen, Anouk Piket en Grietje de Weerd)


Uitgelichte berichten
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square