thula-logo-web-spring.jpg

Meedoen

Werken op Vrijeschool Thula?

Vacatures in schooljaar 2021-2020 

In verband met de groei van onze school zijn wij ieder schooljaar op zoek naar een bevlogen leerkracht voor klas 4 (5 dagen per week) en een RT'er voor ca drie dagen per week. Heb jij een achtergrond in het vrijeschoolonderwijs en heb je affiniteit met het interculturele karakter van onze school? Schroom niet; kom kijken en praten (maak een afspraak met Marieke via mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl). 

Meedoen als ouder

Nu de realisatie van onze school een feit is, lijkt het ons mooi en belangrijk om de school samen met andere toekomstige ouders vorm te geven. Daarom zijn we van start gegaan met een aantal werkgroepen. Hiervoor willen we alle ouders van onze (toekomstige) kinderen vragen om ons te helpen. In samenwerking met een van de ouders uit de initiatiefgroep, zijn de volgende werkgroepen heel concreet aan de slag gegaan met het verwezenlijken van de verschillende elementen van onze school:

1. Samenwerking met de buurt

Deze werkgroep doet onderzoek naar bij de vrijeschool passende mogelijkheden voor samenwerking in/met de wijk en de buurt. Basisvoorwaarde is dat de sfeer en het gevoel van de vrijeschool geborgd moet kunnen blijven. Op basis van dit onderzoek en bespreking met de initiatiefgroep maken we een portfolio met informatie en voorstellen voor het schoolbestuur en lerarenteam.                    

2. Klusteam

We zoeken 3 a 4 handige mensen voor het klusteam. In overleg met STAIJ, Vrijescholen Amsterdam Amstelland en de Dapper gaan we als klusteam aan de slag in en rond het gebouw en helpen we waar dat kan met het inrichten en aankleden van de school. We gaan onderzoeken hoe we op een eigentijdse manier de vrijeschool kunnen inrichten. Denk aan schilder-, timmer-, metsel- en tuinierswerk. Het klusteam zal indien nodig ook klusdagen organiseren waarbij we een beroep zullen doen op een grotere groep ouders om te komen helpen.

3. Handvaardigheid

In overleg met STAIJ, Vrijescholen Amsterdam Amstelland en de Dapper en onder begeleiding van een ervaringsdeskundige gaan we aan de slag en maken we creatieve creaties die als (aanvullend) lesmateriaal in de klassen gebruikt kunnen worden. Denk aan seizoenstafels, speelgoed en lesmateriaal. Voor het handvaardigheidteam zoeken we circa 7 mensen. 

4. Interculturele werving/Interculturele verhalen en vieringen
In deze groep gaan we op zoek naar manieren om de diverse culturele groepen die in Amsterdam Oost wonen bekend te maken met Vrijeschool Thula, het onderwijs en de visie, zodat zij bewust kunnen kiezen voor de school. Daarnaast gaan we op zoek naar en maken we een selectie van verhalen en vieringen uit verschillende culturen die Amsterdam Oost rijk is. Dit ter inspiratie van het schoolbestuur en lerarenteam.

Heb jij interesse, de kwaliteiten en de tijd om ons hierin te ondersteunen dan horen we heel graag van je! De belasting verschilt per projectgroep en moment, maar zal ongeveer neerkomen op een paar uur per maand. Je kunt je aanmelden voor de werkgroepen door een mail te sturen naar thula.ouders@gmail.com en je voorkeur voor een werkgroep aan te geven. Wil je in meerdere werkgroepen actief zijn, geef dit dan ook alsjeblieft aan. De voorzitter van de werkgroep van je keuze zal vervolgens contact met je opnemen.