Aanmelden

Wij verwelkomen vier-jarigen vanuit instroom via het Stedelijk Toelatingsbeleid. Wij hebben in overleg instroommogelijkheden voor kinderen in klas 1-3 (groep 3, 4 en 5).

Kleuters

Kinderen die vier jaar worden, kunnen -zoals alle Amsterdamse leerlingen- worden aangemeld middels het aanmeldformulier van de gemeente. Kinderen die in het voorrangsgebied wonen en Vrijeschool Thula op nummer één hebben staan, krijgen voorrang op plaatsing op de school. Daarna zal voorrang verleend worden aan kinderen buiten het postcodegebied die Vrijeschool Thula op één hebben staan. Deze kinderen gaan voor de kinderen uit het voorrangsgebied die Vrijeschool Thula op voorkeursplaats twee of lager hebben staan. Meer informatie over het stedelijk toelatingsbeleid vind je onderaan deze pagina, onder het kopje 'voor het eerst naar de basisschool'. 

Zij-instroom

In schooljaar 2020-2021 is er nog plaats voor nieuwe leerlingen in onze klas 3 (groep 5). Voor een oriënterend gesprek over instroom, kunt u mailen naar Marieke de Graaf via mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl.

informatiebijeenkomsten

Wilt u informatie over onze school en sfeer proeven? I.v.m. de huidige corona-richtlijnen zijn de mogelijkheden voor schoolbezoek beperkt. Ouderbijeenkomsten vinden plaats in in aantal gelimiteerde groepen. Om zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen onze school te bezoeken, vragen wij u met één ouder per kind te komen. U kunt zich aanmelden voor één van de volgende informatiebijeenkomsten via mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl

- dinsdag 6 oktober 2020, 9.00 uur

- woensdag 7 oktober 2020, 9.30 uur. Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

- Extra: dinsdag 20 oktober 2020, 9.00 uur. 

- woensdag 28 oktober 2020, 9.30 uur. Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

- Extra: vrijdag 30 oktober 2020, 10.30 uur. Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt.

- dinsdag 8 december 2020, 9.00 uur

- woensdag 9 december, 9.30 uur    

U bent welkom na onze bevestiging van uw komst. 

Voor het eerst naar de basisschool 

Informatie vanuit de gemeente

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2018).

U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.

 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.

 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

 2. uw kind zit op een IKC;

 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;

 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren in de periode 1 mei - 31 augustus 2016: 1 november 2019

 • kinderen geboren in de periode 1 september - 31 december 2016: 4 maart 2020  

 • kinderen geboren in de periode 1 januari - 30 april 2017: 3 juni 2020

 • kinderen geboren in de periode 1 mei - 31 augustus 2017: 4 november 2020

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.

 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

 1. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school.


Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:

6.      Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7.      Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Bij de komende plaatsingen zullen wij waarschijnlijk moeten loten.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 • Facebook Social Icon