vrijeschool thula

Wortels in de wijk, blik op de wereld

Rechte op het bord.jpg
** vacature klas 4 en RT, schooljaar 2021-2022 **
Door de groei van de school hebben wij komend jaar een vacature in klas 4 (5 dagen) en voor RT'er (3 dagen). Wil jij meebouwen aan onze fijne school en deel uitmaken van ons enthousiaste en betrokken team? Stuur een email naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl en ontvang de vacaturetekst!
drie kleuterklassen, klas 1, 2 en 3

De school is in april 2018 van start gegaan met twee kleuterklassen. Vanaf september 2018 is er een eerste klas bijgekomen. In maart 2019 hebben we het fundament die onze kleuterbouw biedt, volmaakt met de start van een derde kleutergroep. Vanaf dat moment groeien we gestaag door totdat onze school volgroeid is tot een volledige vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

Kinderen die vier jaar worden, kunnen zoals alle Amsterdamse leerlingen, worden aangemeld middels het aanmeldformulier van de gemeente. Voor aanmelding van kinderen voor de kleuterklassen of de 1e klas, zie verder onder aanmelden.

locatie

Onze school huist in het gebouw van openbare basisschool De Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat 3, vlakbij het Oosterpark. Telefoonnummer: 06 1432 40 41 (Marieke de Graaf)

bso kinderrijk 

Met onze BSO-partner KinderRijk bieden we twee groepen opvang. De jongste kinderen gaan in de kleuterkern naar de opvang; de oudere kinderen lopen door het Oosterpark naar hun BSO Groep 'De Geheime Tuin', in een monumentaal pand achterin het park, aan de Mauritskade. De pedagogiek van KinderRijk sluit goed aan bij het antroposofische gedachtegoed van de Vrijeschool. De BSO-groepen laten zich (mede) inspireren door het antroposofisch mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. Dit komt onder andere terug in de inrichting, het kleurgebruik van de ruimtes en de (speel)materiaalkeuze. Zowel inhoudelijk als praktisch vinden we elkaar in samenwerking om te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen. 

Historie

Medio 2015 kwam een groep ouders bij elkaar en constateerde dat er in ons mooie stadsdeel een grote behoefte aan een vrijeschool is. Na de overweldigende respons op de interessepeiling ging het balletje rollen. Wat een enerverend proces is dat geweest: zo vaak hoop, dingen uitproberen, mogelijkheden onderzoeken, en vaak teleurgesteld worden. Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren in ons stadsdeel: Een samenwerking tussen twee Amsterdamse schoolbesturen. Het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn er samen uitgekomen. Onze school mag per 3 april 2018 starten als een aparte vrijeschool onderwijsstroom van obs De Dapper.

Het schoolgebouw biedt mogelijkheden en heeft nog ruimte over voor meer leerlingen. Ook kan het vrijeschoolonderwijs op een geschikte manier vormgegeven worden. De architectuur biedt ruimte voor beide scholen om ieder een eigen vleugel van het gebouw te gebruiken. Dit maakt het voor beide scholen mogelijk om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast zien we veel mogelijkheden voor samenwerking.

Intercultureel onderwijs op Vrijeschoolgrondslag

Het stadsdeel Amsterdam Oost is cultureel heel divers. Die diversiteit willen we graag verwelkomen op onze school. We nemen actief deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Amsterdam Oost rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, waar veel gebruik wordt gemaakt van jaarfeesten, sprookjes en verhalen, dat mogelijk maakt. Door op dit soort vlakken heel zorgvuldig en op kleine schaal als leerlingen, leerkrachten en ouders op projectbasis samen te werken met obs De Dapper gaan we op een betekenisvolle manier de uitdaging aan om een interculturele vrijeschool te worden die in verbinding staat met de wereld om zich heen.

In ons onderwijs willen we gaan werken met jaarfeesten, sprookjes en verhalen, muziek en theater uit verschillende culturen. Door de verschillende culturen in de lesstof op te nemen en jaarfeesten in en rondom de school te organiseren, vormen wij een stevig aanknopingspunt om samen te werken met leerkrachten en leerlingen van de bestaande Dapper én hopen wij dat leerlingen van diverse culturele, sociale en economische achtergrond bewust voor de VSAO zullen kiezen​. In werkgroepen zullen wij de mogelijkheden nu verder gaan uitwerken.

Ouderinitiatiefgroep, adviesraad en coördinator VSAO

Nu de school is gestart, is de rol van de ouderinitiatiefgroep geleidelijk opgehouden. Wel is er een adviesraad opgezet, om het vrijeschoolonderwijs inhoudelijk te borgen en de continuïteit van de initiatiefgroep te waarborgen.

De Adviesraad bestaat uit: Erik Saal (bestuurder GGS) en Nicoline Vink (namens het bestuur van Stichting Geert Groote School) en Anouk Piket, Anna Caspersen en Yasser Ballemans (namens de ouderinitiatiefgroep; twee (roulerende) leden)

De initiatiefgroep is inmiddels overgegaan in Stichting Intercultureel Onderwijs op Vrijeschool Grondslag. De initiatiefgroep zal middels deze stichting actief blijven met de organisatie van activiteiten rondom de school.

Contact met de school verloopt via de coördinator Marieke de Graaf, bereikbaar via mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl

Veel gestelde vragen

Naast de vele enthousiaste en ook dankbare reacties, waren er veel vragen vanuit jullie allen. Dat is begrijpelijk bij een nieuwe school en een uniek concept in Amsterdam Oost. Juist omdat we een nieuwe school starten in een situatie die nooit eerder op die manier is ingezet, rijzen vragen zonder ‘pasklaar’ antwoord. Dat vraagt van ons allen creativiteit en soms wat geduld. Wij vullen de lijst met veel gestelde vragen op onze website regelmatig aan.

Mocht je een vraag hebben maar nog geen antwoord in die lijst vinden, dan kun je die stellen via mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl

DONEREN? Dat Kan! 

Wil je een financiële bijdrage leveren aan de oprichting of inrichting van de school, of ons initiatief anderszins ondersteunen? Dat kan op onderstaande bankrekening. Bij voorbaat dank!

NL88INGB0007659399 

t.a.v. Stichting Intercultureel Onderwijs op Vrijeschoolgrondslag Amsterdam